NGC 2793

编辑:梦中网互动百科 时间:2020-05-29 11:55:18
编辑 锁定
本词条缺少信息栏名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!

NGC 2793天体简介

编辑
NGC 2793是位于天猫座的一个星系。它的赤经为 916.8,赤纬为 34° 26′,大小 1.3′。
NGC 2793 DSS2 彩色图 NGC 2793 DSS2 彩色图

NGC 2793位置信息

编辑
名称
类型
916.8
34° 26′
大小
1.3′
词条标签:
学科 天体 化学