NGC 2794

编辑:梦中网互动百科 时间:2020-06-03 11:39:39
编辑 锁定
本词条缺少信息栏名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!

NGC 2794天体简介

编辑
NGC 2794是位于巨蟹座的一个星系。它的赤经为 916,赤纬为 17° 36′。
NGC 2794 DSS2 彩色图 NGC 2794 DSS2 彩色图

NGC 2794位置信息

编辑
名称
类型
916
17° 36′
大小
词条标签:
学科 天体 化学