NGC 2796

编辑:梦中网互动百科 时间:2020-05-29 12:55:54
编辑 锁定
本词条缺少信息栏名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!

NGC 2796天体简介

编辑
NGC 2796是位于巨蟹座的一个星系。它的赤经为 916.7,赤纬为 30° 55′。
NGC 2796 DSS2 彩色图 NGC 2796 DSS2 彩色图

NGC 2796位置信息

编辑
名称
类型
916.7
30° 55′
大小
词条标签:
学科 天体 化学