NGC 2797

编辑:梦中网互动百科 时间:2019-11-15 20:14:55
编辑 锁定
本词条缺少信息栏名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!

NGC 2797天体简介

编辑
NGC 2797是位于巨蟹座的一个星系。它的赤经为 916.4,赤纬为 17° 44′。
NGC 2797 DSS2 彩色图 NGC 2797 DSS2 彩色图

NGC 2797位置信息

编辑
名称
类型
916.4
17° 44′
大小
词条标签:
学科 天文 天体